Έρευνα >> H Γεωμετρική Ανάλυση Δεδομένων

Η Γεωμετρική Ανάλυση Δεδομένων - ΓΑΔ (Geometric Data Analysis στα αγγλικά, Analyse des Données στα γαλλικά) αποτελεί διακριτό κλάδο της Πολυδιάστατης Στατιστικής Ανάλυσης και απαντάται σήμερα στη διάλεκτο όλων σχεδόν των επιστημονικών χώρων από τις Κοινωνικές Επιστήμες και την Εκπαίδευση μέχρι την Πληροφορική. Η ΓΑΔ αποτελεί μια σύνθεση μεθόδων της Περιγραφικής Στατιστικής, οι οποίες βασίζονται στις αρχές της Γραμμικής Άλγεβρας.

Οι πιο γνωστές και διαδεδομένες σε εφαρμογές μέθοδοι της ΓΑΔ είναι:

Οι μέθοδοι της ΓΑΔ γνώρισαν σχεδόν παράλληλη εξέλιξη σε αρκετές χώρες, όπως οι ΗΠΑ, η Μεγάλη Βρετανία, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Ολλανδία και η Ιαπωνία, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ποικίλες προσεγγίσεις και κατευθύνσεις, τόσο ως προς το θεωρητικό όσο και ως προς το αλγοριθμικό - υπολογιστικό υπόβαθρο των μεθόδων. Οι δύο κυρίαρχες μεθοδολογικές προσεγγίσεις ή σχολές της ΓΑΔ είναι η Γαλλική και η Ολλανδική.

Στις μέρες μας, δημοφιλή στατιστικά πακέτα και γλώσσες όπως το SAS, το SPSS, το SPAD, το STATISTICA, η R (πακέτα ca, homals, anacor, FactoMineR) κ.ά., ενσωματώνουν στατιστικές διαδικασίες για τις περισσότερες από τις μεθόδους. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την αποδοχή των μεθόδων και από την ελληνική πανεπιστημιακή κοινότητα.

Από το 2001 και κάθε δύο χρόνια πραγματοποιείται στην Ελλάδα το Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων με Διεθνή Συμμετοχή, στο οποίο συμμετέχουν με τις εργασίες τους πάνω από 100 επιστήμονες από ιδρύματα τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού.