Υλικό Μαθήματος

Θεωρία

Εβδομάδα 1 – Πληροφορίες για το μάθημα

Εβδομάδα 2 – Συλλογή Δεδομένων

Εβδομάδα 3 – Βασικές Έννοιες – Οργάνωση και Παρουσίαση Δεδομένων

Εβδομάδες 4, 5 και 6 – Δείκτες Κεντρικής Τάσης και Διασποράς

Εβδομάδες 7 και 9 – Εισαγωγή στην Κανονική Κατανομή

Εβδομάδα 8 – Άσκηση 1 (Εργαστήριο 19-23/11)

Εβδομάδα 10 – Άσκηση 2 (Εργαστήριο 03-07/12)

Εβδομάδα 11 – Συσχέτιση

Εβδομάδα 12 – Προσομοίωση εξετάσεων: Θέματα 1 και Θέματα 2

Η σελίδα αυτή ενημερώθηκε στις 20/12/2018 (20:18).