Υλικό Μαθήματος

Εβδομάδα 1 – Πληροφορίες για το μάθημα

Εβδομάδες 2 και 3 – Βασικές Έννοιες Περιγραφικής και Επαγωγικής Στατιστικής

Εβδομάδες 4 και 5 – Δείκτες Κεντρικής Τάσης και Διασποράς

Εβδομάδες 6 και 7 – Η Κανονικη Κατανομή

Συμμετοχή σε Έρευνες (10% της συνολικής βαθμολογίας)

Έρευνα Άγχους για τα Μαθηματικά

Έρευνα για στερεότυπα απέναντι σε κοινωνικές ομάδες (Φάση Α΄)

Η σελίδα αυτή ενημερώθηκε στις 9/11/2017 (07:44).