Υλικό Μαθήματος

Σημειώσεις μαθήματος

Εβδομάδες 1 και 2 – Συλλογή Δεδομένων στην Ποιοτική & Ποσοτική Έρευνα
Εβδομάδα 3 – Βασικές Έννοιες Περιγραφικής και Επαγωγικής Στατιστικής
Εβδομάδες 4 και 5 – Δείκτες Κεντρικής Τάσης και Διασποράς
Εβδομάδες 6 και 7 – Η Κανονικη Κατανομή
Εβδομάδα 8 – Συσχέτιση
Εβδομάδα 9 – Αξιοπιστία & Εγκυρότητα
Εβδομάδες 10 και 11 – Επίλυση Ασκήσεων . Δείτε εδώ τη: λύση στο Θέμα 4 (Κανονική Κατανομή).

Εβδομάδα 12 (Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017) – Γραπτή Εξέταση Μαθήματος.

Επιπλέον Λυμένες Ασκήσεις – Παλαιότερα Θέματα

Λυμένες 1 , Λυμένες 2 , Λυμένες 3 , Λυμένες 4
Λυμένες 5

Εξετάσεις

Σημαντική Ανακοίνωση: Η αξιολόγηση στο μάθημα θα περιλαμβάνει ΜΟΝΟ γραπτή εξέταση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017, 17:00 – 19:00.

Η σελίδα αυτή ενημερώθηκε στις 04/01/2017 (18:37).