Αξιολόγηση

    Ακαδημαϊκό Έτος 2016-17 (χειμερινό εξάμηνο)

  • Συνολικός Βαθμός
  • Γραπτή εξέταση: 100%

    Η γραπτή εξέταση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12/01/2017, 17:00 – 19:00.