Αξιολόγηση

    Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18 (χειμερινό εξάμηνο)

    Συνολικός Βαθμός
    Γραπτή εξέταση (περιλαμβάνει και θέματα από το εργαστήριο): 90%
    Συμμετοχή σε έρευνες: 10%