* Τι είναι εδώ…

Βρίσκεστε στον ιστοχώρο του μαθήματος Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση ερευνητικών δεδομένων, το οποίο διδάσκεται στο Ζ’ Εξάμηνο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ). Στο χώρο αυτό δημοσιεύονται σημειώσεις για το μάθημα και άλλο χρήσιμο υλικό.

Άγγελος Μάρκος, Επικ. Καθηγητής